is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kapitein en vorst wordt genoemd, de Zoon des daaeraads w3\/ii /»Tjs f te9enbeeld daarvan, Jes. 14 : 12.

VII. Aldus ziet gij, dat zij van den grond af tot boven de

eZ^laatSirren\ ^ is van de tot de grootst

• f a^daar- Want gelijk er groote en kleine engelen op aarde

m A kerk, Ziju' alz°° Zi'n er ook en^len van verscheSen minste" W " sommigen grooter dan anderen; doch de

" r , , ?e' wanneer hiJ in den hemel komt, zal hebben de

waardigheid van een engel, en de plaats van een eneiel van 9"eenen pa'mb°°m <usschen ch<u«"

EX. el1»e£hTrjn h?*twee ^zichten; dus staat er, nzech. 41 . 18. Doch Cap. 10 lees ik, dat zij vier aezichfon hadden; fa* ,,„,e ge!icht was he, fcA(

aèzchTt9 ' T h"^kl" «■» «»

, had twee dachten, niet om aan te toonen dat zii

&«fa « /f/'"""1 '«*"«< fa". V«fcA< /,«„

üeze twee gezichten derhalve toonen aan de vlugheid hunner evatting en hunne verschrikkelijkheid om de gedachten van God u,t te voeren. Het aangezicht eens menschen duidt aan alJtV V'iT Tfden Zijn: en het aangezicht eens leeuws 1 Cov.^T^H R^htl3 h5nnC te9enWOOrdi9heid te kennen, Op een andere plaats lees ik van hun vel ; ja hun oansche dL 7^ 79gen' nnC handen en hunne vleugels mitsca. Cap 10 " 3^ Waten V°l °°9en rondom' 7:Ts