is toegevoegd aan je favorieten.

Salomons tempel, door het evangelielicht opgehelderd en vergeestelijkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijn moesten zijn van den grond af, tot boven de deuren, rondom het Huis, zijnde de hemelen.

Zoodat het gezicht eens menschen was naar den palmboom aan de eene zijde en het gezicht van een jongen leeuw naar den palmboom aan de andere zijde.

Door deze twee gezichten kan ook aangeduid worden, dat wij in den hemel heerlijkheid zullen hebben, die voegzaam is om ons met de engelen gemeenzaam te maken. Hunne vreeselijke gezichten, zijnde gelijk die van een leeuw, waarmede zij zelfs de grootste heiligen gewoon waren te verschrikken, gelijk men zien kan, Gen. 32 : 30. Rigt. 13 : 15, zullen dan vergezeld gaan met de gemeenzame gezichten eens menschen. Engelen en menschen zullen dan Metgezellen zijn, en zullen met elkander als zoodanig te doen hebben.

Aldus ziet gij iets van dat weinige, hetwelk ik in den 1 empcl

Gods gevonden heb.

EINDE