is toegevoegd aan je favorieten.

The A and B certificates

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en uit eenige vetdroppels kon men opmaken, dat de dief zich van een vetkaars had bediend.

»^ie kan dit toch gedaan hebben!" vroeg mevrouw Valk. „Weet je, hoeveel geld er weg is? Ik hoop niet van veel."

„Ik zal het eens nazien," antwoordde haar man.

Hij raadpleegde zijn boeken, en bevond dat het ongeveer tweehonderd galden was. Bovendien waren alle post45 zegels weg.

„ t Is verregaand brutaal," zeide mevrouw, bleek van verontwaardiging. „Ik zou maar dadelijk om de politie sturen. er moet spoedig werk van de zaak gemaakt worden." _n ^eer Valk riep de meid, die hij beval naar den

urgemeester te gaan om hem in kennis te stellen van

etgeen er was voorgevallen, maar er onderweg geen sterveling iets van te zeggen.

3. Like a running lire.

4. Synonym of usually: otherwise.

4. Other expressions for in a state of exciteinent: in commotion, in a state of commotion.

8. As yet no suspicion had fallen on anybody.

14. Of the day is also right.

17. Difference between admission and admittance?

20. Living-room.

34. Difference between to disappear and to vanish?

40. I don't hope much is wrong. Why?

40. Away cannot replace gone. Away is used in the sense of absent (When the cat is away, the mice nlay), and not of lost. "

50. Difference between burgomaster and mayor?

« n to inform and to inquire ?

51. Occurred; taken place.

52. Difference between to say and to teil?