is toegevoegd aan je favorieten.

The A and B certificates

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tafel in zijn studeerkamer. Hij las het eerste bedrijf nog eens over en dat viel hem niet tegen. Hij hoopte, dat dit werk succes zou hebben.

25 Het geluid van voetstappen langs zijn venster leidde hem even af. Hij zag den postbode voorbijgaan en even later hoorde hij brieven in de bus vallen. Haastig stond hij op en ging naar de voordeur, waar hij een kennisgeving vond, dat er op het postkantoor een aangeteekende brief voor 30 hem lag. Daar dit zijn nieuwsgierigheid opwekte, besloot hij dezen onmiddellijk per fiets te gaan halen.

De brief, die hem op 't postkantoor ter hand gesteld werd, was van zijn uitgever en meldde, dat een herdruk van zijn bundel verzen noodzakelijk was geworden. Een cheque was 35 bij de mededeeling ingesloten. Dit alles was zeer aanmoedigend, en hij nam zich nu vast voor dag in dag uit aan zijn tooneelstuk te blijven werken, tot het voltooid zou zijn.

Toen hij terugkwam vond hij zijn kinderen spelend voor het huis. Nauwelijks hadden ze hem gezien, of ze trokken 40 hem springend als veulentjes met zich mee. Frans voelde zich rijk op dit oogenblik, rijk en gelukkig, alsof hij voor het eerst goed begreep, hoeveel hij bezat.

De lente begon verrukkelijk en onverwacht. Voelde hij binnenin zich ook niet een plotselinge verandering, iets 45 nieuws?

1. On a certain morning is not so common as one morning. — Dismal; sombre. The last word is less common than the others.

2. Woke up; roused.

3. Chink, slit, aperture. — Difference between curtains and blinds.

4. Difference between ray and beam. X-rays.

5. Wide awake. — lmmediately.

6. Go down a short time after one another.

8. Went to the living-room. — Topsy-turvy (origin unknown).

9. Opposite to is also used. — Terrible; fearful. Not horrible.