Tabellen tot het bepalen van insecten schadelijk voor de houtteelt en ooftcultuur

Dit object kan alleen worden bekeken in de leeszaal van de Koninklijke Bibliotheek.Voor meer informatie zie

Uitleg over toegangsbeperkingen