is toegevoegd aan je favorieten.

Van spreken tot schrijven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle maanden even veel dagen. In Juni is er één minder dan in juli. In Maart, Mei, Augustus, October en December zijn even veel dagen als in Juli. In September en November is er één minder.

Wie van jullie kent de andere maanden van het jaar met het aantal dagen?

79. Kleine Mina van de slager kwam laatst te laat op school. Ze kon er niets aan doen. De pendule in de huiskamer was een kwartier achter. Haar moeder wist het niet. Daardoor was ze te laat van huis gegaan.

Ze huilde van belang, toen ze merkte, dat de meester al aan de gang was. Maar d^ meester zei, dat het deze keer niets was. Hij begreep wel hoe het kwam. Ze is anders nooit te laat.

91.

a. Die aardige kinderen doen op school hun best. Nooit zijn ze lastig of koppig. Altijd zijn ze ijverig aan het werk. Ze gaan dan ook over naar een hoogere klasse.

b. In October is mijn broertje Hendrik jarig. Al van Augustus af zanikt hij alle dagen om een ezel met een wagen. Hij begrijpt niet, dat dit veel te duur is voor vader.

c. Het getal tachtig schrijft men met een nul en een acht. Arie denkt, dat het er niet op aan komt, waar de cijfers staan. Hij schrijft de nul links van de acht. Hoeveel is dat te weinig?

d. De dorstige wandelaar dronk te vee! water. Anders is hij zoo gulzig niet. Maar hij was erg warm en hij dacht er niet aan, dat een koele drank dan zoo slecht is. Hij is heel ziek geweest.

93.

a. Vader ging naar huis, toen de knecht hem vertelde, dat zijn jongste zoontje zoo akelig was. Gelukkig was zijn lieveling wat beter, toen hij thuis kwam. De dokter