is toegevoegd aan je favorieten.

Van spreken tot schrijven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

paa-tje de a verdubbeld wordt op het eind van een lettergreep. (Zie § 93.)

De verkleinwoorden laatje, bedsteetje, beitjes enzvolgen later.

Oef. 136. Men verzuime vooral het dictee niet. Eerst dan blijkt bij vele woorden of de leerlingen ze goed kunnen schrijven.

DICTEES.

54. De gulzige knaap.

Jakob at gisteren middag te veel van de erwtensoep. Hij vond ze zoo lekker, dat hij om meer vroeg. Hij hield zijn bord weer voor, toen hij het op zijn best leeg had. Maar toen hij er voor de vierde maal van wou, kreeg hij niets meer. De meid droeg het overschot van de soep naar de keuken. Moeder bewaarde de rest voor de volgende dag.

Vandaag was Jakob echter zóó ziek, dat hij er niets van gebruikte. Zijn vader zei: ik had het wel gedacht; wie te gulzig is, bederft zijn maag. Jacob mopperde: ik eet nooit meer van die leelijke erwtensoep. En hij werd boos, toen zijn zusje Marie hem uitlachte.

Ik wed, dat Jacob later wel wat matiger zal zijn, wanneer hij weer lekker eten proeft.

55. De twee muizen.

Een muis uit de stad bracht eens een bezoek aan een vriendin, die buiten op het land woonde. Ze werd er onthaald op eikels en graankorrels. Ze vond die niet erg lekker, daar ze keuriger spijzen gewoon was. Maar anders had ze het best naar haar zin: ze keuvelden samen naar hartelust.

Eenige dagen later bezocht de muis van het veld haar vriendin in haar prachtig huis in de stad. Ze smulden