is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

proletarische positie en verrichten onbetaald werk. Van de meerwaarde, immers, in de produktie voortgebracht en waarin de ondernemer deelt naar evenredigheid van zijn kapitaal, krijgen de winkelbedienden geen deel evenredig aan hun arbeid. Hun wordt enkel de geleverde arbeidskracht betaald, en het overige blijft aan den kapitalist. — Uit het oogpunt beschouwd van dit kriterium, begint het grootkapitaal waar het over een aandeel in de maatschappelijke meerwaarde beschikt, dat den ondernemer in staat stelt zooveel personen te employeeren als noodig is om hem van den arbeid te ontheffen, en zijn bezigheid uitsluitend te beperken tot het bestuur.

IV.

Goedkooper verkoopen dan anderen is de methode die den grooten omzet moet verschaffen, waardoor alleen de rentabiliteit van het grootkapitaal te verzekeren is.

Het springt intusschen in het oog dat goedkooper verkoopen, nooit anders dan als middel in aanmerking kan komen en altijd als een middel dat alleen door het doel te heiligen of zelfs te verontschuldigen is. Althans hiervan kan men zich overtuigd houden, dat geen winkelier, klein of groot, een cent van zijn prijs laat vallen zonder noodzaak. En gesteld eens dat het doel, de enorme afzet, te bereiken ware met een ander middel — zonder de prijsverlaging. Op andere middelen is dan