is toegevoegd aan uw favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is maar bij uitzondering een grooter man te zien; wie er woont en troont is uiterlijk een winkelier als een ander, een persoon van gelijke beweging als de gewone neringdoenden, finantieel van hunne kracht dikwijls, meestal iemand van hun stand — maar niettemin ekonomisch een geheel verschillende figuur, die het beslissende kenmerk van het eigen bezit niet meer vertoont. — Gegevens over den stand van deze beweging zijn slechts uit verspreide mededeeling op te maken. De bazaars kan men tellen evenals de fabrieken. Maar evenals de werkplaatsen van de huisindustrie statistisch verschijnen als zoovele onaf hankelijke ondernemers, verschijnen depots en filialen als de winkels van zoovele zelfstandige kooplieden. De winkelierswereld wordt door deze beweging van lieverlede en onophoudelijk ondermijnd, niet zoo zeer bestormd en op het lijf gevallen: en het is enkel uit hier en daar openbaar geworden cijfers somtijds te zien hoe ver de inwendige revolutie reeds is gevorderd.

Depots van broodfabrieken in de plaats van bakkerswinkels, van maatschappijen voor melk en melkprodukten in de plaats van eigen zaakjes van melkboeren, zijn tegenwoordig overal bekende veranderingen. In den handel in verdere algemeene levensmiddelen, als groente, vleesch en visch komt, wat de versche artikelen betreft, de bedrijfskoncentratie tot stand met behulp van de nieuwe vervoermiddelen, die op bepaalde centrale punten van groote steden dagelijksch voldoende voorraden kunnen