is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanvoeren. De uitbreiding van de steden maakte strengere hygiene tegelijk noodzakelijk en mogelijk, en beperkte een gedeelte van de bewerking tot markten, hallen en abattoirs. Ook dit vertegenwoordigt veranderingen welke de positie van het kleinbedrijf, van het handwerk al dan niet met winkelnering verbonden, op den duur verzwakken. De slager, die niet slacht, gelijk volgens Booth b. v. in Londen weinig meer het geval is, *) wordt lichter agent van de groote onderneming die vee aanvoert of in geslacht vee handelt. Komt, gelijk in Amerika, de vleeschhandel onder kontrole van oveimachtige kombinaties, dan is het vroegere slachtersbedrijf geheel verdwenen. Het is ook de moderne techniek geweest die een deel van den kleinhandel in zuivelwaren heeft verdrongen, door het hoofdprodukt, de melk, een of tweemaal per dag versch naar de stad te brengen, zoodoende het houden van koeien in of dicht bij de stad overbodig makende. »Het eerste wat in dit vak onze aandacht trekt, zegt Booth, is de omvang, aangenomen door de groote firma s met een aanzienlijk getal vertakkingen." — Doch niet alleen de slagers, de bakkers en de melkboeren worden verdreven uit kommercieele posities, die onaantastbaar schenen, een gedeelte van hun waar zelf werd hun afgenomen. Het konserveeren en het handelen in gekonserveerde levensmiddelen is beide een grootkapitalistisch bedrijf geworden.

1) Life and Labour of the People in London, VII, bl. 202, 1896.