is toegevoegd aan uw favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De kleinhandel in dranken gaat den zelfden weg. Bij de Londensche bierbrouwerijen, zegt Booth, »is de strekking dat de groote de kleine verzwelgen." *) En deze grooten verkoopen thans ook per flesch, hetzij in eigen depóts, hetzij in winkels van anderen. »De fabrikant", schrijft Macrosty in zijn bekend werk over de trusts,2) legt zich er op toe den kleinhandelaar te veranderen in een blooten agent; in Liverpool, b. v., zijn 90% van de huizen met vergunning het eigendom van zes of zeven grootere brouwerijen — Wijnen en andere duurdere alkoholische dranken worden meer dan vroeger in kleine hoeveelheden gekocht, tegen groothandelprijzen bij kapitalistische firma's, die het debiet van de grossiers beschadigen. In Londen heeft de Victoria Wine Company ruim 90 verkoophuizen. — Een groot aantal schijnbaar zelfstandige personen uit de middelklasse is afhankelijk gemaakt van groote brouwerijen, in Duitschland en ook in ons land, die de inrichting bekostigen van bierhuizen enz. — In 't algemeen van den handel in dagelijksche verbruiksartikelen, hoofdzakelijk levensmiddelen, zegt Hobson :

»De karakteristieke beweging in het winkelbedrijf . . . is verbonden aan de uitbreiding van de bedrijfseenheid waarvan wij overal den voortgang zagen in de nijverheid. De groote centrale onderneming met een aantal

!) T. a. p. bl. 117.

2) Henry W. Macrosty, Trusts and the State, 1901; bl. 149.