is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Met dit weinige meenen we te kunnen volstaan. — Ontwikkeling tot grootbedrijf kan in de gegeven maatschappelijke gesteldheid niet plaats hebben zonder de schade voor ondernemers op kleineren voet, welke men in min of meer relatieven zin verdringing noemt. Zoover de hier meêgedeelde cijfers geacht kunnen worden op de winkelnering betrekking te hebben, strekken ze tot verklaring van het sociale feit waaruit de middelstandsbeweging is voortgekomen, den algemeenen terug gang van de klasse, die voor de helft inderdaad verdringing is door het grootkapitaal. Doch wij hebben reeds opgemerkt dat voor' de uitdrukking van deze speciale beweging men andere cijfers behoeft, en ook eenige andere bezit; niet die van de algemeene beweging.