is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in de produktie. — «Dikwijls zullen de zeer kleine patroons", zegt o. a. Paul Kollman, ambtenaar aan het statistisch bureau te Oldenburg" ... in een positie als geëmployeerde zijn geraakt" ').

Deze verandering, voor wie het persoonlijk aangaat, zal in de meeste gevallen, welke ook de uitslag zij, een zeer pijnlijk proces zijn — «Zij gaven" zegt een der vertegenwoordigers in de pers, »hun laatste cent en gingen in stilte onder."2) «Vóór zulke lieden , zegt een ander, «hun eigen zaak opgeven, om, tenminste in verreweg de meeste gevallen, het proletariaat in de armen te vallen, hebben zij eerst al hun bezit ten offer gebracht 3).

Geen wonder dat men van pogingen hoort om de noodlottige gebeurtenis zoo veel mogelijk geheim te houden. — Een van de medewerkers aan de enquete van de Handelskamer te Hannover bericht dat filialen van groote huizen die plaatselijke winkels hebben verdrongen, dikwijls gedreven worden door een „vroegeren zelfstandigen winkelier onder zijn vroegere firma, die, afgedaald tot den rang van ondergeschikte, nog gaarne zijn naam op den koop toegeeft, om deze voor hem beschamende gebeurtenis en den waren eigenaar te verbergen" 4).

ij // \y, g, d. Slaatsw. IV, 526, art. Gewerbestatistik. — Vergel. Rauchberg, B. XVI, Dl. 32 § 4', Braun's Archiv.

2) Dehn, t. a p. bl. , 1

») Denkschrift Centralverb. deutscher Kaufleute, Dec. 96, bl. .

4) Dl. I, '177 iWurtembergï.