is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van post- en spoorwegbeambten, die regelmatig zulke bezendingen bestellen van alle mogelijke dingen voor dagelijksch gebruik". . .

Uit Parijs bericht men sedert jaren een sterken achteruitgang, zelfs absoluut, van de zelfstandige winkelzaken. »Nog voor nauwelijks vijftig jaar," laat een schrijver de woordvoerders van de middelklasse zeggen '), >was de bevolking minder talrijk en toch waren er tien of vijftien maal meer winkels dan nu. Het oude Parijs, met zijn kleine kooplieden, die er allen belang bij hadden de klienteele te vriend te houden, bestaat niet meer. — »In iedere buurt," zeggen de auteurs van »Les Grands Magasins et la liberté commerciale" in de Annales Politiques van 1890, «ziet men eiken dag winkelhuizen sluiten en verdwijnen. . . Niet allen sterven, maar allen worden getroffen. De slager, de bakker, de kleine winkel van allerlei, handhaven zich nog eenigszins, maar de ellewinkel, de stoffeerder, de hoedemaker, de kleermaker, het modevak, gaan te niet." — »Zoo spreken," voegt Mataja er bij, »twee uitmuntende kenners van Parijs, advokaten, waarvan één maire is in het 8e arrondissement 2). Het middelstandsorgaan La Revendication noemde in den zomer van 1890 de namen van ongeveer 70 middelsoort en 50 kleinere

') Henri Garrigues, Les grands magasins de nouveautés etc. (Thèse pour le Doctorat), Paris, 1898. bl. 54.

•) Mataja, t. a. p., bl. 69/60.