is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meende hij, behoorde de spits van de nieuwe waarheid gericht te worden tegen de sociaaldemokratie> »Cij hebt", moest men zeggen, «volkomen onjuist gegeneraliseerd". Wat maar voor bepaalde gevallen geldt „hebt gij zonder meer gesteld voor de geheele ekonomische ontwikkeling als algemeen beginsel. Met

deze dubbele aanbeveling van het kapitalisme te dienen en het socialisme te fnuiken, kon de evangelisch-sociale legende haar doel redelijkerwijs niet missen. Zij was welkom ook aan den minst geloovigen boezem.

III.

Onder de talrijke verdelgers van het Marxisme die wederom in de laatste jaren zijn opgetreden, heeft de Heer Masaryk, professor te Praag, ook naar buiten eenige bekendheid gekregen.

Hij heeft het zijne bijgedragen om de legende van den nieuwen middenstand te verbreiden, voorzien van de anti-socialistische strekking die in het plan van zijn geschrift te pas kwam '). — Hij vereenigt zich geheel

') DU philoscphischcn und sociologischtn Grundlagen des Marxismus etc. von Th. G. Masaryk etc. Wien. 1899. — Dr. Paul Weisengrün {Das Etide des Marxismus, Leipzig, 1899, bl. 18) heeft ook aan te merken «dat de middelklasse voor een groot deel haar karakter slechts veranderd heeft en van den socialen ladder geenszins verdwenen is," maar maakt van dit punt overigens geen werk. Hij doet belangrijke koncessies op het gebied van de praktijk en moet dit weer inhalen bij de theorie, wat ons hier verder onverschillig kan zijn.