is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

) niet in de rubriek van de middenklasse, noch daalt de kleine kapitalist met een laag winstcijfer af in die van het proletariaat. — Maatschappelijke gegevens zijn met geen begripsdefinities geheel te bepalen, zoo ook deze niet. Een aanhoudend hoog loon kan sommige arbeiders plaatsen in een positie, welke tegenover de massa van de arbeiders verschijnt met de belangen en de ideeën eenigszins van een middenstand. Doch dan is niet, ook hier niet, het bedrag van de geldsom de eigenlijke oorzaak, maar de manier waarop het loon door nauwe aaneensluiting onderling, door verstandhouding met de patroons, verkregen is en gehandhaafd wordt. Omgekeerd zullen arbeiders met de hoogste loonen weer het ijverigste zijn in een revolutionnaire beweging, omdat zij de waarde van hunne macht hebben leeren beseffen. — Aan den anderen kant zijn er overal onafhankelijke ondernemers in zeer groote getallen, die niettemin tot het proletariaat gerekend moeten worden. Het bedrag van hun eigendom is zoo gering, dat het gebruik, hoezeer dan zelfstandig, alleen mogelijk is voor proletariërs. Zij leven geheel en al als arbeiders, en alleen op deze voorwaarde worden zij geschikt voor het bedrijf van nietarbeiders. Het kwantitatieve verschil met den werkelijken middenstand in handel of produktie, verandert op deze laagte in een verschil van soort. — Zoo, aan het andere maatschappelijke uiterste, verandert de groote afstand tusschen betaalde ambtenaren van de kapitalisten en de lagere geëmployeerden, één met de massa van de werk-