is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eischen van de theorie? Indien het geringe bezit het kenmerk van zelfstandigheid niet meer oplevert, zal dan het kenmerk gezocht moeten worden bij een toestand die afwezigheid van bezit onderstelt, en althans van kapitaal-gebruik dat de grondslag van de zelfstandigheid was? Neen: zegt men, de onafhankelijkheid van uw middenstand is niet veel meer waard, de ondergeschikten hebben feitelijk dikwijls een vrijer leven en een ruimer bestaan dan vele winkeliers enz., wij zullen het niet ontkennen. Alleen zullen wij verzoeken dat men daarom niet de zelfstandigheid die de middelklasse genoot, en sedert grootdeels is kwijtgeraakt, als definitie toekent aan de geëmployeerden, welke haar in werkelijkheid nooit zullen bezitten noch bezeten hebben.

In de sociale gesteldheid van deze dagen keert, hoe men er theoretisch over moge denken, het veranderde ekonomisch karakter van de bezitters der kleine inkomens als een zeer gewichtig praktisch gegeven terug. Wat wij er theoretisch van aanvoeren, is alleen om dit werkelijkheidsgeval te verklaren. Wij zullen het nog nader vernemen van hunne vertegenwoordigers zelf, maar het kan reeds nu iedereen duidelijk zijn, dat het verlies van de zelfstandigheid, gelegen in het gebruik van een eigen bezit, op den duur gelijk moet komen met verlies van kapitalistische gezindheid. — Het gebruik van een eigen bezit doet daarom hechten aan het stelsel van eigen bezit, wijl het is (zoover het was, juister gezegd) waarborg van een vrijheid en een welvaart, tegenover