is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kwestie praktisch bestaat, vragen niets liever dan de kansen te loopen van likwidatie en bankroet — omdat dit gevaar de risiko is die den strijd om aanzien en rijkdom eenmaal vergezelt. Wie niets waagt, wint niets, om de winst getroost men zich het waagstuk. Uit de wereld waar men speelt om hoogen inzet, te worden verbannen naar de wereld van de vaste inkomsten, staat hun niet aan. Zij haten de vaste inkomsten wijl ze te vast zijn; hunne vrijheid is het deelnemen aan den wedloop

om alles of niets.

Vooral niet minder beslist, ten slotte, dan de handwerker op het Evangelisch-sociale kongres, wijzen de woordvoerders van den winkelstand de legende af die hunne kliënten rehabiliteert op het papier.

De »Handelskammersyndicus" Dr. Rocke van Hannover, vertegenwoordigde hunne zijde in de vergadering van het Verein für Social-Politik, gehouden in September 1899 te Breslau. «Gaarne voert men aan, zeide hij, dat de talrijke geëmployeerden van de bazaars een nieuwen en tegenover de winkeliers een beter en vaster geplaatste middelklasse vormen" ').

»Maar men mag niet vergeten dat een afhankelijke handelsbediende, zelfs wanneer hij versierd is met den fraai klinkenden titel van afdeelingschef of prokuratiehouder, toch steeds een geheel ander representant van

') Schriften des Ver eins für Socialpolitik, Band 88. Leipz. 1900,

bl. 196/7-