is toegevoegd aan uw favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ACHTSTE HOOFDSTUK. Karakter der Beweging.

I. Tegen het Grootkapitaal.

II. Kleinburgerlijke Politiek, Ekonomisch.

III. Kleinburgerlijke Politiek, Maatschappelijk.

IV. Beden, Dreigementen en Klachten.

I.

t

Wij zagen het in het voorgaande hoofdstuk : er is bij de middelklasse geen twijfel aan wie de vijand is. Hare organen in de pers, hare vertegenwoordigers in de politiek noemen eenstemmig, zoo luid zij kunnen en met al den nadruk van maatschappelijk zwakkeren die te gronde gaan: — het grootkapitaal. — Het grootkapitaal is onverzadelijk in zijn hebzucht. Het grootkapitaal eerbiedigt geen rechten en geen eigendommen. Het ' grootkapitaal gebruikt alle middelen om zich zelf te verrijken — ontziet geen middelen die anderen verderven. Het grootkapitaal leeft van den plunder van een geheele klasse van nuttige en nijvere burgers — het werpt den winkelierstand op straat — het stoot de vastheid van «en klasse tusschen rijk en arm uit het maatschappelijk