is toegevoegd aan je favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was opgetreden, kwam het Centralverband op zijn eisch

terug: »de Staat moest dezen vorm volstrekt verbieden."

Doch ook het voorwaardelijk verbod is tegenover de verbruiksvereenigingen tot een stelsel gemaakt, het stelsel van de »Bedürfniszfrage". In dezelfde memorie verlangt het Centralverband,, subsidiair, »de toelating slechts overeenkomstig de behoefte, en opheffing van alle vereenigingen van dezen aard welke binnen twee jaar het bewijs van behoefte niet hebben geleverd . Senator Hermann Schulze, »Kreise" Gif hom, in zijn bericht aan de Kamer te Hannover, duidt nader aan welk kenteeken van behoefte hij wil stellen.

»Het bedrijf der koöperatie moet worden beperkt. Wanneer koöperaties in afgelegen streken in een behoefte voorzien, dan is haar bestaan ongetwijfeld gerechtvaardigd, maar waar deze behoefte ontbreekt, Tigt het in het belang van een gezonde maatschappelijke regeling dat de oprichting van vereenigingen achterwege blijft."

Ook van andere kanten is de gelegenheid van de Hannoversche enquête gebruikt om deze beperking te bepleiten, welke praktisch van verbod niet noemenswaard zou verschillen '); en voor eenigen tijd heeft het kleinhandelskongres te Koblenz besloten: »De oprichting van

'1 B v Dl II 83 : »bei Gründung von neuen Konsumvereinen wird die Prüfung der Bedürfniszfrage für erforderlich gehalten. ( Göltingen).