is toegevoegd aan uw favorieten.

Grootkapitaal en kleinhandel

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Door hare kapitaalkracht en de grootte van haai omzet zijn die ondernemingen in staat goedkooper in te koopen dan hare kleinere konkurrenten. Zij kunnen grootere en rijker gesorteerde voorraden houden en daarbij toch haar kapitaal sneller omzetten, het beginsel toepassen van kontante betaling. . . en kunnen zich met een kleinere verdienste op ieder artikel tevreden stellen, of zelfs zonder gevaar voor haar bestaan langeren tijd werken zonder winst Zij zijn in de gelegenheid hare gebouwen tot in de hoogste verdiepingen voor den verkoop te gebruiken, terwijl de kleine en middelbare winkelier er niet aan kan denken, hoogere en goedkoopere verdiepingen te huren voor zijn bedrijf. Zooals met de gebouwen is het door den grooteren omzet en de daaruit volgende mogelijkheid van arbeidsverdeeling ook gesteld

met het hulppersoneel.

Indien deze voordeelen meer of minder aan iedere groote onderneming in den kleinhandel eigen zijn, treden zij alle nog sterker op bij die soorten van bazaars, enz. welke handelen in de meest verschillende goederen tegelijk. Met betrekking hierop worde slechts gewezen op de omstandigheid dat in elk groot winkelgebouw ruimten aanwezig zijn welke voor de eene soort maar niet voor een andere soort van artikelen te gebruiken zijn en dus, bij minder talrijke soorten, gevaar loopen ongebruikt te worden gelaten; of op den minder snellen kapitaalomslag in