is toegevoegd aan je favorieten.

Witte en zwarte tooverij

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwarte kunst op kleinere schaal. Dit alles kan op dezelfde wijze op den huidigen dag worden aangetroffen in sommige deelen der wereld; en de wijsneuzen, die alle verhalen van zulke dingen als bloot bijgeloovige verbeelding afwijzen, spreken als gewoonlijk over dat wat zij in het minst niet begrijpen; niemand echter behoeft zenuwachtig te zijn over zulke vertooningen of moet vreezen dat hem op deze wijze kwaad kan worden gedaan door hen wier vijandschap hij zich op den hals heeft gehaald. Ongetwijfeld worden resultaten bereikt b.v. door de Voedoeh of Obeah betooveringen onder de negers, maar het is inderdaad zeer zeldzaam dat de toovenaars in staat zijn, den ongeloovigen blanke tebeïnvloeden.

HOE KWAAI) KAN WORDEN WEERSTAAN.

Er zijn gevallen waarin dit gedaan is; maar men moet bedenken, dat het alleen kan gebeuren wanneer het kwaad van buiten iets in het slachtoffer vindt waarop het kan inwerken. De man wiens ziel rein en sterk is kan door geen enkele van zulke kwade praktijken worden aangedaan. Aldus kunnen kwade gedachten en praktijken veroorzaakt door afgunst en haat kwaad veroorzaken langs één van twee lijnen: Zij kunnen vrees verwekken in het slachtoffer en hem zoo in een beklagenswaardigen toestand brengen, waarin vele soorten ziekte en kwaad heel gemakkelijk hem kunnen bereiken. De man die geheel onbevreesd is heeft een veel grooter vermogen om al zulke dingen te weerstaan, precies zooals het veel minder waarschijnlijk is, dat de man, die geen vrees heeft voor een besmettelijke ziekte er door zal worden besmet dan de man die er altijd voor in den angst zit. Ieder helderziende die den toestand nagaat, die zoowel in het astraal lichaam als in het etherisch deel van het grove voertuig wordt teweeggebracht door zenuwachtigheid en vrees zal gemakkelijk begrijpen waarom dit zoo is en zal zien, dat