is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze onverdeelde achting geniet de menschenkennis niet zonder reden. Wees rijk, wees van goeden wille, wees verstandelijk ontwikkeld, en -toch zult gij veel moeite hebben om in uw leven te slagen, wanneer ge geen menschenkennis daarbij bezit. Om tot de harten der menschen te komen, moet men de wegen kennen, die er heen voeren, en de menschenkennis leert ons welke die wegen zijn. Zij is het, die de ouders voorlicht bij de opvoeding hunner kinderen; die de methode aangeeft, naar welke ieders individualiteit wil behandeld worden; die den onderwijzer het geheim toefluistert, waardoor hij, naar de schoone, maar tegenwoordig nog maar weinig gebruikte uitdrukking, de meester kan worden zijner leerlingen; den werkgever leert omgaan met zijne arbeiders; den officier in staat stelt de grootst mogelijke orde te bereiken met de minst mogelijke straf; de vrouw des huizes leert van hare dienstboden te maken wat van haar te maken is; zij is het, die den bestuurder den juisten man leert kiezen voor de juiste plaats. Menschenkennis is het geheim van den kunstenaar, van dien kunstenaar vooral, wiens gereedschap het loutere woord is, daar zij hem zegt — noodige wetenschap voor iederen spreker! — waaraan de menschen behoefte hebben. Menschenkennis is noodig voor den voortdurenden omgang met menschen.

Er is een zekere techniek der samenleving, er zijn