is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebracht. Toch is het ook waar, dat niemand zou gebracht zijn, waar hij nu is, indien hij niet de persoon was, die hij is.

Verder zegt ons de wijze, waarop iemand zijn taak vervult, veel omtrent zijn verstand en zijn plichtbesef en doet het gevolg van zijn arbeid ons iets weten, vooral omtrent zijn wil. Maakt hij iets af, dan is ons oordeel zeer gunstig over hem. Want om een rein geheel te leveren moeten zóóveel moeielijkheden worden overwonnen, dat hij, die dit bereikt, over meer dan gewone eigenschappen moet kunnen beschikken.

Maar niet alleen in het groote, ook in het kleine kunnen wij den mensch leeren kennen, vooral in die omstandigheden, waarin hij vrij is. Daarom openbaart hij zich in zijn vermaken en in zijn lach. Men wil, dat gevangenen en krankzinnigen altijd of nooit lachen. Zij willen zich niet blootgeven. Ook achterdochtige en gesloten menschen beheerschen hun lach. Wie hartelijk lacht om een onschuldige aardigheid, heeft nog een kinderlijk gemoed, en wie in de tegenwoordigheid van vrouwen lacht om eene dubbelzinnigheid, weiger dien de hand uwer dochter.

In nood leert men zijn vrienden kennen, en er is ook vriendschap, die uw voorspoed slechts verdragen kan op de wijze, waarop de zonnewarmte wordt verdragen door de sneeuw.

3