is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ning moeten wij ons begrip van het rein menschelijke rekken. Staat het dan voor ons, het reinste menschenbeeld, dat wij ons denken kunnen, dan plaatsen wij onze eigene deugd daarnaast, en wij aanschouwen onszelf als in een spiegel.

Maar aan de vorming van dat beeld moeten wij voortdurend arbeiden. Wel is die arbeid zwaar, maar wij worden er in geholpen. De schilder bestudeert de groote schilders; de musicus de beste composities; wie wil leeren stellen, ontleedt de werken der beste schrijvers, prent de schoonste gedeelten daarvan in het geheugen en schrijft geheele boekdeelen over. En dit doen zij voortdurend. Zoo zetten wij ons neer aan de voeten der zedelijke kunstenaars, om van hen de grondstof te ontvangen voor den opbouw van het men schelijk ideaal.

Dat woord: „ideaal" is afgeleid van een ander woord, dat zien beteekent. Wij moeten zien, eiken dag zien, hoe wij eigenlijk moeten zijn. Dan zullen wij ook te weten komen hoe wij zijn in werkelijkheid, maar tevens zullen wij niet kunnen nalaten eerbiedig de handen naar dat beeld uit te slaan, om, zij het ook een weinig, ons er aan op te halen.

Zelfbeschouwing en vergelijking noemden wij als wegen tot zelfkennis. Wij zullen het onderwerp niet uitputten, maar willen toch kortelijk de vraag bespre-