is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heeft van der Palm in zijn „Spreukenschat" een boek over de opvoeding vergeleken met een boek over het schaakspel, Het geeft de algemeene regels aan en daarvoor is het onmisbaar. De positiën zijn evenwel zoo talryk, dat de toepassing der grondregels voor ieder geval niet kan worden voorgeschreven, maar in de werkelijkheid altijd nieuwe en oorspronkelijke inspanning eischt.

Wie zich nu algemeene beginselen verworven heeft, moet - tweede eisch van den ernst - daarmede handelend optreden, en dit handelend optreden heet in de opvoeding tucht.

Deze tucht is gansch iets anders dan straf. Straf volgt op de overtreding, tucht wil de overtreding voorkomen. Straf is een lijden, dat het kind wordt aangedaan, de tucht zet het kind aan tot inspanning en zelfbedwang en voert het zoo naar de vreugde der zelfvoldoening. Straf is de zaak van een oogenblik — de tucht is de voortdurende, nooit afgebrokene, immer vooruitziende arbeid aan de vorming van den jongen mensch. Het kind op te voeden door straf is daarom voor de ouders gemakkelijker dan het op te voeden door tucht. Wie des morgens vroeg opstaat en het geheele gezin zoo inricht, dat het kind voor het ontbijt een uur kan arbeiden aan zijn huiswerk; wie het kind tijdig wekt en zorgt, dat het zich tijdig aan