is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zullen negen eerbiedig het hoofd ontblooten en u antwoorden : „die thans reeds in hun graf rusten, hebben mij gehoorzamen geleerd."

Indien ergens dan komt in de opvoeding' duidelijk uit, wat wij in ons eerste hoofdstuk beweerden: dat wie zich toewijdt aan de menschen voor zichzelf arbeidt, en dat wie in edelen zin arbeidt voor zichzelf, daarmede ook arbeidt voor de menschen. Voeden wij onszelf op, wij werken aan de opvoeding onzer kinderen, en wie dit laatste doet, wordt op zijn beurt opgevoed door hén. Onze kinderen maken ons, wanneer wij ons aan hen geven, ernstiger, wijzer, waakzamer. Vooral vermeerderen zij onze zelfkennis.

Geen beter middel om de gebreken eener schilderij te zien, dan die schilderij te laten photographeeren. Zoo zien wij ook onze gebreken duidelijker in de photographieën van ons, onze kinderen. En geen photographie is ontroerender voor ons dan deze.

Zijn wij eerbiedwaardig, dan zijn wij goede ouders. Eerbied komt nog meer ten bate van dengene, die

eerbied betoont, dan van hem, wien de eerbied betoond wordt.

Heerlijke kinderwereld! Wees mij gegroet! Klink om mij heen, lieve, blijde, zilveren kinderlach! Verruim onze harten, vervul ons gemoed met zachte aandoe-