is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontmoeting niet beslissend kan zijn. Maar zulke gevallen zijn te zeldzaam om niet als regel te mogen stellen, dat de vriendschap liefst maar moet worden. De zaadkorrel, die op rotsgrond valt, schiet wel spoedig op, maar zij verdort als de zon opkomt, omdat zij geen wortel heeft.

Maar al gebeurt het zelden, mogelijk is het, dat snel gesloten vriendschap stand houdt.

Eén vriendschap echter is er, die onmogelijk stand kan houden, nl. de opgedrongene. Deze stort ongetwijfeld vroeg of laat ineen. Wie vriendschap opdringt of opgedrongen vriendschap aanvaardt, schept zichzelf een bron van veel verdriet.

Is de vriendschap eenmaal geboren, dan zijn er eenige regelen, die zich niet straffeloos laten overtreden.

Vooreerst mag er geen gras over de paden der vriendschap groeien. Men moet elkander ontmoeten; het leven moet vloeiend blijven. Vooral bij elkanders lief en leed moeten wij op onzen post zijn. Dat is vriendenplicht en vriendenrecht. Te streng kan men hier niet zijn.

Maar omgekeerd moet hierin ook maat worden gehouden. „Spaar uw voet van het huis uws naasten, opdat hij niet. zat van u worde en u hate" — zoo leerde voor eeuwen reeds de wijsheid der Hebreeën. In het algemeen moeten wij nooit iets beginnen, waarvan het te voorzien is, dat wij het niet kunnen vol-