is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zwavelvuur gescheiden en het ijzer vormt met het zwavelvuur eene nieuwe^ verbinding: ijzervitriool.

Desgelijks A. en B. Zij zijn vrienden, maar C. komt er bij, en nu gaan voortaan A. en C. samen, terwijl B. wordt geïsoleerd. Soms is A nog wel door B. zelf met C. in aanraking gebracht.

Ziedaar wat wij zien gebeuren.

Maar trouw is het niet, oude vrienden te laten varen voor nieuwe. En verstandig is het ook niet. Zonder twijfel is de kennismaking met menschen, die wij tot hiertoe niet hadden ontmoet, van belang voor de frischheid van onzen geest. Dien geest moeten wij voortdurend voorzien van nieuwe denkbeelden. Nu houdt jarenlange omgang met alleen dezelfde menschen ons in denzelfden kring van gedachten. Maar dit geeft geen recht tot ontrouw. Onder elke wisseling van het lot te kunnen rekenen op een edel, verstandig mensch, is daarenboven een voorrecht, waarmede geen spel mag worden gedreven. Om dit voorrecht waardig te zijn moet er ook omgekeerd kunnen gerekend worden op ons.

Niet om hun schitterend talent koesteren wij vriendschap voor de menschen. Wie dit doet, is een egoïst en kan niet eischen, dat anderen vriendschap koesteren voor hem, tenzij hij ook zichzelf schitterend talent toekenne. Vriendschap is een zaak des halten.