is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar wij onderzoeken niet verder en beantwoorden nog slechts deze vraag: wanneer moeten wij iemand de vriendschap opzeggen? Worden wij beleedigd of niet oprecht bejegend, dan is de vriendschap inderdaad reeds opgeheven, en er valt dus niets op te zeggen. Maar wanneer moeten wij iemand verder onze vriendschap onthouden ? Het antwoord ligt voor de hand. "V ïiendschap kan niet anders rusten dan op de deugd. Wie het pad der deugd verlaat, mag onze vriend niet langer zijn. Wij kunnen den gevallene onze deernis betoonen; hem helpen, zooals ieder goed mensch een gevallene helpen zal; pogingen doen om hem op te helpen - maar van vriendschap mag geen sprake meer zijn en kan ook geen sprake meer zijn. Een gebouw kan niet bestaan zonder grondslag, en de deugd is de grondslag der viiendschap.

Hoe moet eene vriendschappelijke verhouding worden afgebroken? In het een en-twintigste hoofdstuk van zijn geschrift: „Over de Vriendschap" geeft Cicero een behartïgenswaardigen wenk. Wij moeten zoo mogelijk een vriendschap, die eindigen moet, langzamerhand afbreken en niet door een schok. ')

Losgescheurd moet de vriendschap alleen dan wor-

'1.Het Latijn is teekenachtlg. „Tales amicitiae sunt magis eluendae et dissuendae quam discindendae». Niet lo «scheuren, maar los tornen.