is toegevoegd aan je favorieten.

Ethische fragmenten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leerd: „sterf liever en laat liever iemand sterven dan dat gij eene onwaarheid zoudt spreken." Wat zullen wij hierop zeggen ?

De echtgenoot en de beide zonen van Arria waren doodkrank. Gedurig vraagde de vader naar den toestand zijner zonen. Maar Arria gaf altijd een hoopvol antwoord.

Weldra stierf een der zonen, juist toen de ziekte des vaders in haar crisis was.

In dezen stand van zaken komt de moeder aan het eger van haren echtgenoot. Deze vraagt weder naar zijne zonen. Wat moet Arria nu antwoorden ? De minste gemoedsbeweging kan doodelijk voor hem zijn.

Arria liegt. „Het gaat beter," zegt zij. En dan snelt zij weg, want zij kan hare tranen niet langer bedwingen De vader genas van dat oogenblik af. ')

Wie onzer zou Arria niet hebben veroordeeld, wanneerzij, door starre waarheidsliefde gedreven, haren man

dooi het spreken van de waarheid den dood had aangedaan ?

Gelukkig komen de gevallen, waarin het spreken van e waarheid zulke hevige gevolgen heeft, niet i wij s vooi. Daar het nu in het algemeen een rond

T,;irE;r^:ons medeeedeew d°°r m. 6.^0^,