is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis der Katholieke kerk

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5. Uitbreiding van de Hervorming in Duitschland en aangrenzende Landen.

Duitschland. Een groot deel der Duitsche landen werd reeds vroeg door de Vorsten, welke de „nieuwe leer" omhelsden, van de Katholieke Kerk gescheurd. Zoo verklaarde de Grootmeester der Duitsche Ridderorde, Albrecht van Brandenburg, in 1525 op raad van luther de bezittingen der orde, d. w. z, Pruisen, tot een wereldlijk hertogdom, huwde een Deensche koningsdochter en bevorderde ijverig de verbreiding van het nieuwe geloof, terwijl hij de weerspannigen het land uitdreef of tot zware straffen veroordeelde. Spoedig na elkander vielen nu Saksen en Hessen, Brunswijk en Mecklenburg, Pommeren en Brandenburg, de Paltz en Wurtemberg in Luthers dwaalleer.

Het Woorden. Ook buiten Duitschland greep de Hervorming ras om zich heen. Reeds in 1527 ging Zweden, iets later Denemarken en daarmede ook Noorwegen en IJsland door list en geweld voor de Kerk verloren.

Engeland. In Engeland had Koning Hendrik VIII aanvankelijk de Katholieke leer tegen Luther verdedigd, en daardoor van den Paus den titel van „Verdediger des Geloofs" ontvangen. Later wilde hij van zijne wettige gemalin scheiden en eischte voor de ontbinding zijns huwelijks de toestemming van den Paus, welke hem natuurlijk niet geschonken werd. Daar scheurde de wulpsche vorst zich en zijn rijk van de Katholieke Eenheid los, en verklaarde zich zeiven tot Opperhoofd der Kerk in Engeland. Den Groot-Kanselier Thomas Morus en den bisschop Johan Fisher, die zich standvastig tegen zijne willekeur verzetten, liet hij door beulshanden ombrengen. Achtereenvolgens had hij, zes vrouwen, van wie er twee op het schavot stier-