is toegevoegd aan je favorieten.

Verbrijzeld en toch overwinnaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

neem hem mede en zorg er voor dat hij verkwikt wordt met spijs en drank. Eer hij vertrekt, zal juffer Aninka hem een boodschap voor haar vader meegeven."

Hubert nam den leerjongen zeer bereidwillig onder zijn hoede. Op Pihel waren veel meer bedienden dan noodig was en een enkele oproeping van Hubert, deed een half dozijn toesnellen die Frantisek bereidwillig voorzagen van brood, vleesch en bier en toen in de nabijheid bleven, in de hoop van eenig nieuws uit de stad te zullen hooren. Wetzloff kwam ook om de gesp van zijn stijgbeugel te laten vastmaken, maar ook hij bleef toen dit gereed was.

De jongeling werd onder het spreken zeer ernstig en zijn stem werd hoe langer hoe zachter, zoodat Hubert, die nog niet sterk was in het Czechisch, vele woorden verloor. Niet alzoo Wetzloff, die met de ellebogen op de tafel geleund onafgebroken op den spreker staarde. Ook de groep der bedienden werd nog vermeerderd met Yitus en Clodek, die meer dan de anderen wisten van 't geen er op 't wereldtooneel voorviel, omdat zij in Constanz geweest waren. Overigens was de hartstochtelijke belangstelling in godsdienstige vraagstukken algemeen in Boheme, in alle rangen en standen.

„Daar zijn," zeide Frantisek, „bij ons in de stad velen die denken: als een der ridders en baronnen als uw edele Kepka, de wapenen op wilde nemen, om hem te wreken, dan zouden zij meer volgelingen krijgen dan de wereld nog ooit heeft aanschouwd. Iedere knaap, die een zwaard kon koopen of leenen, zou het doen en