is toegevoegd aan je favorieten.

Verbrijzeld en toch overwinnaar

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en hij sloeg er op los, als 't ware buiten zichzelf van woede.

Toen Melicia uit haar bedwelmden slaap ontwaakte, zag zij juist vol ontzetting, hoe haar man door een drietal woedende mijnwerkers werd aangegrepen. Hare kreten noch haar overredingsgave slaagden er echter in haar man vrij te krijgen. Matjez bezweek op het laatst voor de overmacht en werd gebonden, evenals de oude man en zijne kleinkinderen.

Tusschen de mijnwerkers onderling ontstond nu echter een hevige woordenstrijd, over het eigendomsrecht op de gevangenen, en Hubert maakte hiervan gebruik om het gehoor te verwerven van een mijnwerker, die bedaarder was dan de anderen. Hij pleitte nog eenmaal voor zijn eigen leven en dat zijner metgezellen, zeide, dat hij van hooge geboorte was en een hoogen losprijs kon betalen, maar den eenigen troost die hij kreeg, was de vermaning om dat sprookje, maar voor den magistraat op te disschen, daar zij, die hem gevangen namen, dan des te grooter belooning zouden ontvangen.

Zijn leven mochten zij echter niet sparen, noch dat van een enkele van dat vervloekte gebroed van ketters! Zij zelf waren Christenen, goede Katholieken, die des te beter plaats in het Paradijs zouden krijgen, naarmate zij hier meer ketters hadden helpen ombrengen.

Al Huberts pogingen werden aldus verijdeld door het fanatisme, gepaard met de geldzucht die deze menschen vervulden. Vol droefheid bekende hij zichzelf, dat elke kans nu was verspeeld; hij zou voortaan niot