Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het wordt wel eens voorgesteld, alsof het vooral aan het dringen van den onstuimigen De With te danken was, dat dit besluit genomen werd. Volgens Van de Capellen's Gedenkschriften echter zou Tromp tot den Vice-Admiraal gezegd hebben: „ Ik ben geresolveerd dezen dag eer in te leggen of te sterven; wat wilt gij doen ,J Men heeft voor dezen gedisputeerd, of gij courage hadt, 't is nu tijd te bewijzen, dat gij die hebt!"

„ Admiraalzou De With geantwoord hebben, „ als gij wel voorgaat, zal ik goed volgen."

Tromp vormt het midden van de groep. Links van hem staat Witte de With. Beide figuren zijn naar portretten genomen. De drie officieren achter de With, alsmede een der vijf rechts van Tromp, stellen de scheepskapiteins voor. Het zijn Zybrant Barentsz. Waterdrincker, Cornelis Brederode, Adriaan Donmertsz. en Foran. Hoewel het geen portretten zijn, stel ik voor den kapitein, die het duidelijkst geteekend is, den naam van Waterdrincker te geven. (Hij staat naast het kanon.) Hij is voor de kinderen de schrijver van het Scheepsjournaal in het leesboek opgenomen. Zien ze nu zijn beeld, dan is de belangstelling voor zijn persoon en hetgeen hij vertelt grooter.

De namen der dekofficieren van Tromp heb ik niet kunnen vinden. Die met den scheepsroeper onder den arm is de stuurman van de Amélia.

Men doe de leerlingen opmerken, dat geen der officieren een uniform draagt. Ze zijn in het gewone gewaad van zeventiende-eeuwsclie burgers. Alleen het zwaard duidt aan, dat ze het A'aderland dienen. De oranje-sjerp is het distinctief der Admiralen en kapiteins, die door den

Sluiten