Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Wael, Ruyl, Duyst van Voorhout en Nicolaas Stellingwerf.

De afgevaardigden dragen bijna allen een zwarten mantel met fluweelen opslagen, terwijl een breedgerande punthoed hun het hoofd dekt.

Bezien we thans de trofeeën wat van naderbij. Op verscheidene banieren zien we het Bourgondische Kruis. Een er van, het eerste aan den rechter kant, is aan de Maagd Maria gewijd. In een monogram, gedekt door een kroon, zien we de letters DM en tusschen de armen van het kruis lezen we: PVLC. VT ( ELECT YT TEBRI. VT. CAST.1) Een Latijnsche spreuk, die ons doet denken aan Hooglied VI, vers 10: „Wie is zij, die er uitziet als de dageraad, schoon gelijk de maan, zuiver als de zon, schrikkelijk als slagorden met banieren." Het groote vaandel in het midden, alsmede de twee aan weerszijden, met roode leeuwen op een zilveren grond en zilveren burchten op een rooden grond, vertoonen de wapens van de oude Spaansche Koninkrijken Leon en Castilië. De keten er omheen is die van het Gulden Vlies (zie blz. 123). Op een ander vaandel in den linker bovenhoek zijn afgebeeld te twee zuilen van Hercules, verbonden door een lint of banderolle met het devies van Karei V: PLVS OVLTRE (Steeds verder). Daaronder hangt een banier, welke Christus aan het kruis vertoont en een ander met Maria en het Kindeke Jezus.

De overige vaandels links dragen Portugeesche wapens. Ze zijn veroverd in den strijd om de Oost- en WestIndische bezittingen.

Sluiten