Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

19. Jan Evertsen in de Staten van Zeeland.

Deze plaat is een van die. welke zelden voor de klasse wordt gehangen en alleen besproken wordt, omdat men ze nu eenmaal heeft. De oorzaak daarvan ligt voor de hand. Bij het geschiedenisonderwijs op de lagere school nemen De liuvter, de beide Trompen en Piet Hein alle plaats in, die aan onze zeehelden kan gegeven worden en wordt niet dan terloops gesproken over Jan Evertsen. Bovendien is van het moment door de plaat afgebeeld te weinig aan den Onderwijzer bekend, om een vruchtbare bespreking er van mogelijk te maken.

Toch verdient Jan Evertsen, als de beste vertegenwoordiger van het bekende Zeeuwsche heldengeslacht der Evertsens, zulk een achterstelling bij het onderwijs niet. Ware hij niet Zeeuw en tegelijk volbloed Prinsgezind geweest, hij zou het waarschijnlijk even ver gebracht hebben als b.v. Cornelis Tromp. Jan Evertsen is min of meer te beschouwen als een slachtoffer van den naijver tusschen Holland en Zeeland, en van de staatkundige antipathieën der gebroeders De Witt.

Hier volge een korte levensschets van den Zeeuwschen held, welke schets tevens moge dienen als toelichting bij de leesles.

Sluiten