Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN EVERTSEN.

Jan of Johan Evertsen werd in 1600 te Vlissingen geboren. Zijn vader was de Kapitein Jan Evertsen, die zijn zoons, en dus ook Jan, van hun eerste jeugd af met zich op zee nam. Reeds in 1622 werd Jan junior beve^.iebber van een oorlogsschip. In onderscheidene gevechten toonde Jan Evertsen zooveel moed en beleid, dat de Admiraliteit van Zeeland hem in 1628 tot Commandeur over een smaldeel of eskader aanstelde, en wel op een dubbele wedde. In 1636 werd hij voor zijn moed, betoond in een scheepsstrijd tegen de Duinkerkers, met een gedenkpenning aan een gouden keten vereerd. In hetzelfde jaar verijdelde hij een aanslag van den vijand tegen zijn vaderstad Vlissingen.

Op zevenendertigjarigen leeftijd reeds werd Jan Evertsen tot Vice-Admiraal van Zeeland verheven. Als zoodanig treffen we hem aan in den slag bij Duins, onder den Luitenant-Admiraal Maarten Harpertsz. Tromp (Zie Leesboek 3',e stukje, bladzijde 12 en 13). Met twee fregatten ■en een groot schip op den vijand veroverd, kwam hij in Vlissingen binnen. In de vergadering der Staten van Zeeland, waar hij verslag deed van zijn wedervaren, werd hem lof toegezwaaid en de toezegging gedaan, dat zijn aandeel in den buit de helft zou bedragen van hetgeen Tromp zou worden toebedeeld. Het volgende jaar werd Jan Evertsen in de vergadering der Staten-Generaal op nieuw met een gouden keten en gedenkpenning vereerd, uit erkenning van de goede diensten door hem bij Duins aan het vaderland bewezen.

Onder Frederik Hendrik nam hij te water en te land

Sluiten