Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn bevelen als Opperbevelhebber kennen, doch in de verwarring lette niemand op zijn seinen. Met de weinige schepen, die hem getrouw bleven, kon Evertsen den vijand niet weerstaan. Zijn eigen schip had bovendien zeventien schoten onder water; dertien gesneuvelden en veertig gekwetsten telde hij onder zijn bemanning. Zijn kruit had hij bijna verschoten. Hij trachtte nu de vluchtende vloot te dekken en ze in behouden haven te brengen. In den nacht nog vervolgd door de Engelschen, plaatste hij een vuur op den mast, tot sein voor allen, om hem als Opperhoofd te volgen. Hij veranderde van richting en zette koers naar Groedereede en niet naar Tessel, gelijk de afspraak was, omdat hij het getij daar te nadeelig voor de vloot achtte.

De Vice-Admiraal Cornelis Tromp, meenende dat Evertsen gesneuveld was, stak eveneens de vlag op en volgde een deel der vluchtelingen, om hen tegen den aanrukkenden vijand te beschermen en bracht de meeste schepen behouden binnen Tessel. Jan Evertsen daarentegen was slechts door tien schepen naar liet Goereesche (lat gevolgd.

Groot misnoegen verwekte de tijding van de nederlaag in het land. Het volk in Holland gaf Evertsen de schuld van alles.

Toen hij van Hellevoetsluis naar den Haag reisde, om zich te verantwoorden voor de Staten-Generaal, werd hij door het grauw van den Briel op ergerlijke manier mishandeld en in de haven geworpen, waarbij de ongelukkige Luitenant-Admiraal zeker zou zijn omgekomen, ware hij niet door een Hopman nog bij tijds gered geworden. Toevallig waren op het schip van Obdam ver-

Sluiten