Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20. De Ruyter: Dat is onze man!

Brandt's Leven van De Ruyter heeft klaarblijkelijk den teekenaar geïnspireerd, toen hij deze plaat ontwierp. Ook ik heb me bij het samenstellen van de leesles gehouden aan het verhaal van Brandt. Het lijkt me daarom het beste, uit dat bekende geschiedwerk enkele uittreksels te geven, die te zamen als toelichting bij plaat en leesles kunnen dienen.

„ Ontrent ten zeven of acht uuren voormiddagli raakten de twee vlooten in een zwaar gevecht. De Ruiter, met zyn esquadre op de roode vlag toezettende, zeide tot zyn Opperstuurman, Stuurman Zeger, dat 's onze man, wyzende met zyn vinger op den Hartog van Jork. De Stuurman, zyn muts lichtende, antwoordde op zyn zeemans, Myn Heer, dat zal u gebeuren, en liep tot op een pistoolschot recht op hem toe; maar toen wendde het schip met zyn zyde tegens de zyne en gaf hem de laage, daar liy met zyn geschut op antwoordde, en daar meê was 't gezicht door de dikke rook genoeghzaam wegli. en de weinig windt, die men hadde, werd terstondt gelyk als doodtgeschooten. D'ysselykheid van 't gevecht, dat daar op volgde kan men zich bezwaarlyk in zyn eigen gedaante verbeelden. Het schip de zeven Provinciën lag

Sluiten