Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

21. Willem III verzoent De Ruyter en Tromp.

Wie de hooge beteekenis van deze verzoening wil leeren kennen, leze in Potgieters Rijksmuseum de plaats aanvangende met: „Ik keer er toe weêr, in het gewagen van de onpartijdigheid, waartoe Willem zich had weten te verheffen, om twee mannen voor de vloot te behouden, tot zijn komst aan het bestuur, door een' onzaligen twist verdeeld: een prinsgezinde, die zich gekrenkt achtte, maar wien hij, ondanks vernieuwde benoeming, van

vroeger ongelijk te overtuigen zocht; een staatsgezinde

wat zeg ik? Cornelis Tromp mogt een partij aankleven, de Ruyter was voor partijschap te groot, — het vaderland ging hem bovenal."

Het is of de teekenaar geïnspireerd is door deze bladzijden van Potgieter.

Men heeft wel eens aanmerking gemaakt op de keuze van de onderwerpen der Nederlandsche Historieplaten, doch het brengen van dit tafreel onder de oogen der Nederlandsche schoolkinderen zal wel niemand laken. Indien het geschiedenisonderwijs opvoedende waai-de heeft, dan wordt die zeer zeker verhoogd door een gebeurtenis als deze aanschouwelijk voor te stellen.

„Vloten uitzenden als in die dagen kunnen we niet meer, mannen als De Ruyter en Tromp zijn schaars

de Jongh, Woord naast Beeld. Toelichting.

Sluiten