Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bidde Godt LTE. en alle die by hem zyn, te houden in zyn heilige protectie. In 's Gravenhage, den 22 May 1673.

UE. goedtwillige vriendt,

G. H. Prixce d'Orange.

Het andere gezegde van De Ruvter, dat verklaring noodig heeft, is opdat we niet andermaal de schande beleven van Hollandsche en Zeettwsche Kapiteins op het schavot te zien.

Xa den ongelukkigen scheepsstrijd, waarin Wassenaar van Obdam en Kortenaar het leven verloren, werden drie Kapiteins veroordeeld tot den kogel en werd het zwaard van drie anderen door beulshanden op het schavot gebroken. Ook zijn er van vroeger en later tijd meer dergelijke voorbeelden te vinden. I)e woorden van den Prins werden dan ook door niemand als een ijdele bedreiging aangemerkt.

De Hekelingsche dominee Westhovius had zich aangeboden op De Zeven Provinciën de vloot te vergezellen, toen alle predikanten voor die gevaarlijke eer hadden bedankt. Hij was ongehuwd en kon het niet aanzien, dat de schepelingen zoolang van allen godsdienstigen bijstand verstoken zouden zijn.

Sluiten