Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23. De Intocht van Willem IV te Amsterdam.

Het was op Hemelvaartsdag, 11 Mei van het jaar 1747 , dat de nieuwe Stadhouder van al de zeven gewesten der Vereenigde Nederlanden zijn intocht deed in Hollands eerste stad. Den 2den Mei reeds had Amsterdam zich voor den Prins verklaard en den 4den Mei kwam het bericht, dat de Staten van Holland met eenparige stemmen verkozen en aangesteld liadden ,, tot Stadhouder Admiraal en Kapitein-Generaal van de Provincie Holland en Westvriesland den Heere Willem Carel Hendrik Friso, Prince van Oranje en Nassau etc." Den 9den Mei ontving de regeering van Amsterdam de aangename tijding, dat Willem IV op zijn reis van Leeuwarden naar 's-Gravenhage de stad zou aandoen. Terstond trok men aan het werk, om de stad feestelijk te versieren, en maakten regeering en burgerij de noodige voorbereiding, tot een luisterrijke ontvangst van het nieuwe hoofd der Republiek.

Onze plaat nu stelt voor de aankomst van Willem IV te Amsterdam, des voormiddags te half twaalf, aan den Singel ter hoogte van de Luthersche Nieuwe Kerk.

Met zijn jacht, vergezeld door drie groote en twee kleinere jachten, heeft hij met zijn gemalin Anna en zijn vierjarig dochtex'tje Carolina de reis over de Zuiderzee gemaakt. Het verhaal van den intocht, bewerkt naar een

Sluiten