Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24. 3° November 1813 te Scheveningen.

De gebeurtenissen, die vooraf gingen aan de terugkomst van den oudsten zoon van den verdreven Stadhouder Willem V, zijn van te algemeene bekendheid, om hier nog eens te worden aangestipt. Ik kan daarom, onder verwijzing naar het Leesboek, volstaan met een uitlegging van de plaat.

Het was vier uur in den namiddag, toen de Prins, vlak voor het tegenwoordige hotel Zeerust, uit de sloep van het Engelsche oorlogsschip The Warrior overstapte op den vrachtwagen van den Scheveninger Dirk van Duyne. Het was een eenvoudige kar op vier breede wielen, die in den regel dienst deed om de netten van en naar de visschersschepen te rijden. De matrozen, die op militaire wijze de riemen in de hoogte steken, zijn dus Engelschen.

De man, die naast de sloep staat, verbeeldt te zijn de Scheveningsche Stuurman Maarten Mos, die met zijn groote zeelaarzen den Prins door het water tegemoet is gegaan. De andere Scheveninger, naast het bruine paard, is Jacob van Duyne, een broeder van den voerman.

Het gevolg van den Prins bestond uit zes heeren: Graaf Clancarty, bestemd tot Britsch Gezant; Hoppner, zijn Secretaris; Baron Von Phull, Luitenant-Generaal in

Sluiten