Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den daar niet bij zijn, daar deze door den Prins naar den Haag waren gezonden, om te vernemen of de toestand geen gevaar voor zijn landing opleverde. Waarschijnlijk is deze laatste bijzonderheid den ontwerper der plaat ontgaan.

De heer te paard is een Hagenaar van deftigen huize. Laat het voor de leerlingen zijn een der zonen van Van Hogendorp, die zich reeds den 17de" November met een Oranjekokarde op den boed in de straten van den Haag gewaagd had. Nergens echter is mij gebleken, dat die bij de aankomst van den Prins tegenwoordig was.

In het leesboek heb ik ook opgenomen een schets over het vertrek van Willem V, om door het contrast de terugkomst van zijn oudsten zoon des te beter te doen uitkomen.

In Augustus 1865 werd op een hoog duin een Gedenknaald geplaatst, tegenover de plek waar Willem I landde. Door het herhaalde wegslaan der duinen is de Gedenknaald thans meer zuidwaarts geplaatst. De Gedenknaald zelf werd in 1892 geheel vernield.

Sluiten