Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Peter is óók een prins.

Den volgenden dag zat Fantasio aan het bed van den zieke en het prinsje keek hem aan en zei: „wat hebt u prettige oogen om naar te kijken. Heel anders zijn ze dan van de gravin en heel anders ook dan die van mijn grootvader. Die zijn zoo goed, maar ook treurig, en de uwe zijn zoo licht."

„Zoo," lachte Fantasio.

„En u hebt ook een prettige stem om naar te luisteren. Net of u goed vertellen kunt."

„Zoo," lachte Fantasio weer. „Daar moet je nu maar over oordeelen. Kijk, ik heb allerlei

Sluiten