Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kringen van den honger rond zijn oogen. En dat verschiet was zoo verschrikkelijk, dat de koning zei: „Och, Désiré, eet maar; er komen jongens om met je te spelen."

Toen sprong het prinsje op den schoot van zijn vader en sloeg hem de armen om den hals en hij kuste de koningin, en hij opende zijn mond om te eten, en liet er alles wat gezond en lekker was in verdwijnen. Och, wat waren die koning en die koningin toen blij!

Maar hoe nu aan de jongens te komen, die met het prinsje spelen zouden?

Daarover beraadslaagden de koning en de koningin met al de ministers.

En eindelijk werd er besloten, dat er nagegaan zou worden welke jongens in de hoofdstad, waar het hof was, op denzelfden dag als de prins geboren waren, en hun zou men vragen om met Désiré eiken dag te komen spelen.

Nu bleek het, dat er vier jongens in de stad waren, precies even oud als het prinsje en hun ouders durfden het verzoek van den koning niet goed weigeren en eigenlijk waren zij er een beetje trotsch op, dat hun

Sluiten