Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dansen kan ? Kijk, die regendroppels toch. Het is net of zij dansen. Wat een water, hè! — En die malle zwanen, daar in den vijver. Die zijn nog niet nat genoeg, die duwen den hals nog eens in den vijver, gravin. Zou u dat doen?"

„Maar ik ben geen zwaan, heer dichter," zei de gravin en zij legde de naald neer en hief haar oude, vriendelijke gezicht naar Fantasio op.

„Weet u," ging Fantasio door, „het was toch maar leuk in den vroegeren tijd, toen er nog toovenaars waren, die een mensch betooveren konden. Ik zou nu wel een eendje willen zijn. Lekker om te zwemmen en je schoon te laten regenen. Verbeeld u, gravin, indien de oude hertog nu ook eens een zwaan was."

Uit het bed klonk gelach. „Wat doet u vreeselijk mal. De oude hertog, — en hij is zoo bang voor water!"

„Nou, dan maar niet, gravin... Och, och, wat gudst die regen. Fm de ooievaar blijft maar daar ginds op zijn eenen poot staan. Kijk zoo, gravin," — en Fantasio trok zijn eene been op.

Weer lachte Peter.

„Toe, kom bij mijn bed zitten," zei het kind toen.

Sluiten