Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

treurig vanmorgen, hè? Maar kijk, het zonnetje is doorgebroken."

„Ga nu weg, grootvader, want we gaan nog veel meer prettige verhalen bedenken."

De goede, oude koning glimlachte en keek naar den dichter, wiens oogen tintelden. En de oude gravin lachte ook.

Het prinsje had zich opgericht en leek nu wel een flink, klein baasje.

„Dag, mijn prinsje," zei de dichter.

„Hè, nu al," pruilde Peter. „Dan verzin ik de vroolijke verhalen heel alleen."

Toen glimlachten weer die drie groote menschen, die zoo bijzonder in hun schik waren.

Prins Peter.

3

Sluiten