Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daarom verlang ik zóó naar u. Het lijkt mij wel een eeuw geleden, sedert ik u zag. Komt u dan nog niet kijken hoe ik er uit zie?

Weet u nog wel, toen u uit het dorpje terug kwam ? Wat heb ik u toen verrast. Weet u nog wel, dat u naar mijn bed ging en dat ik toen schreeuwde van pret van achter het scherm? Wat keek u toen verbaasd, toen u mij op de rustbank zag.

En weet u nog wel, toen ik den eersten keer mocht rijden in het park? Hè, wat was dat gezellig!

U moet dus ook hier naar me komen kijken. Toe, kom een beetje bij me, lieve, beste Fantasio. De gravin vertelt niet zoo als u en de gouverneur geeft me werk op, akelige sommen, Fantasio. Kom bij uw vriendje Peter, die zoo heel veel van u houdt. Er is een mooie kamer voor u hier; net iets voor u, zegt de gravin. Want weet u, het kasteel ligt boven op een berg en van daar uit zien we op de zee. Die doet niets dan ruischen, Fantasio, en ze kan zoo blauw en zoo groen zijn. En tegen den berg zijn bosschen, zulke mooie en groote, veel stiller dan die bij ons park, en er zijn zulke oude boomen in. En zooveel vogels, Fantasio!

Sluiten